Glasgow Warriors v Ospreys Nov 15Glasgow Warriors v Leinster March 16